Minneskap

Tid skal sette spor. Minner skal takast vare på.

Svale Minneskap har eit ytre i ubehandla eik som forandrar seg over tid. Bak ei namneplate av stein skjuler det seg eit beskytta rom som kan gøyme minner. 

Steintypar

Namneplata og sokkel er av granitt. Du kan velge mellom fleire utføringar. Om du ønsker kan vi også levere heile minneskapet i granitt. 

Svart glattpolert granitt
Mattpolert, svart granitt blir grå, og skiftar farge til svart når steinen er våt.
Flammebehandla overflate på svart granitt
Grå polert granitt

Minnerommet

Bak namneplata skjuler det seg eit minnerom i stål. Her kan du gøyme på symbolske minneting. Medan det ytre trevirket blir prega av vér og tid, held minnerommet seg blankt.

Minnerommet kan forgyllast med ekte bladgull for eit tillegg på kr 9000,-
Minnerommet kan tilpassast etter dine ønske.

Skrift

Det finst ei mengde fine skrifttypar, og vi kan bruke mange av dei. Fortel kva du ønsker, så lagar vi ei skisse. 

Du kan få innfelte stålbokstavar for eit tillegg på kr 4000,-
Trass storleiken på namneplata kan den innehalde to namn.
Minneord kan også plasserast på sokkelen.

Pris

Svale minneskap er så tungt at det må monterast av profesjonelle. Prisane er difor inkludert frakt og montering på gravstader i Norge. 

Kr. 35.000,-

Bedplate

På mange kyrkjegardar er det lov å legge ei bedplate framfor gravminne. Vi kan skreddersy bedplate for minneskapet med plass til vatningskasse, lykt, vase og skrift. 

Lykt og vase

Lykt og vase kan festast på ei bedplate, eller stå laust framfor monumentet. Før du kjøper lykt og vase er det lurt å høyre med kyrkjevergen om kva som er tillete på kyrkjegarden din. 

Batterilys
Høgde: 11,5 cm
Diameter: 5,3 cm
Kr 750,-
Vase T08000 i rustfritt stål.
Høgde: 20 cm
Bredde: 12 cm
Kr 3250,-
Vase T60740 i rustfritt stål.
Høgde: 20 cm
Bredde: 11 cm
Kr 4150,-
Lykt 40-265 i støypejern.
Høgde: 16 cm
Kr 3350,-
Lykt T0119 i rustfritt stål
Høgde: 18 cm
Bredde: 10 cm
Kr 5300,-
Lykt T0134 i rustfritt stål.
Høgde: 20 cm
Bredde: 11 cm
Kr 4150,-

Montering

Svale minneskap er så tungt at det må monterast av profesjonelle. Sjølve monumentet står på ein steinsokkel som blir nedfelt i jorda. Monumentet er veltesikra med to stålboltar. 

Skisse og pristilbod

Vi lagar uforpliktande skisser som du kan diskutere med dine næraste.

Bestill skisse