Minnelund

Plass til mange.

Svale Minnelund består av steinplater omkransa av ei eikeramme. Antal namn kan tilpassast etter storleiken på urnefeltet. Monumentet kan monterast på mur eller stå fritt på kyrkjegarden, som ei komplett rekke eller delt i fleire einingar. Eikeramma kan også erstattast av andre materiale.

Skisse og pristilbod

Er du kyrkjeverge må du gjerne kontakte oss for dialog om korleis minnelunden kan tilpassast til din gravstad.